Zjednoczenie Niemiec

Zjednoczenie Niemiec 

Tendencje demokratyzacji krajów w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku były przyczyną nasilenia się tendencji zjednoczeniowych obu niemieckich państw. Mur berliński, zbudowany w 1961 r., runął w listopadzie 1989 roku. Formalne zjednoczenie Niemiec rozpoczęło podpisanie rozpoczęło się z dniem 12.09.1990 r. wraz z podpisaniem traktatu moskiewskiego przez ZSRR, USA, RFN i NRD oraz Wielką Brytanię.

Traktat moskiewski uregulował sprawy militarne, w których zawierało się zagadnienie pobytu wojsk radzieckich na terenie NRD. Niniejszym wygasły także uprawnienia czterech mocarstw do Niemiec jako całości. Zjednoczenie Niemiec nastąpiło 3.10.1990 r. - NRD przystąpiło do RFN (art. 23 Konstytucji Republiki Federalnej).

Zjednoczenie Niemiec przyczyniło się do tego, że w 1991 roku Niemcy i Polska podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W 1994 roku prezydentem kraju został Roman Herzog. Kanclerzem został ponownie Helmut Kohl. Natomiast w 1998 roku kanclerzem Niemiec został Gerhard Schroeder, a prezydentem w 1999 roku Johannes Rau. Jego głównym celem politycznym stało się zjednoczenie Niemiec pod kątem społecznym.

Zjednoczenie Niemiec niewątpliwie wpłynęło na to, że 10 lat później gospodarka nie mogła udźwignąć ciężaru kosztów państwa opiekuńczego, które przyznało obywatelom rozbudowane przywileje socjalne. Gospodarka była również dotknięta ogólnoświatową recesją a deficyt budżetowy w 2002 roku był tak duży, że naruszył przepisy konstytucji.

Niemcy na początku 2003 roku należały do koalicji sprzeciwiającej się amerykańskiej interwencji w Iraku.

Gerhard Schroeder od 2003 roku wdrażał reformy "Agenda 2010", czyli projektu przewidującego cięcia budżetowe i reformy socjalne. Agenda 2010 spotkała się z oporem społecznym i nie zaradziła w znaczący sposób stagnacji gospodarczej.

Źródło:www.portalwiedzy.onet.pl